Konya İli Ilgın İlçesindeki Katı Atık Depolama Noktalarının Haritalandırılması

Ahmet TANRIVERDİ, Neslişah ULUTAŞ
2019 Zenodo  
Günümüzde coğrafi bilgi teknolojileri, yaşadığımız çağın da etkisiyle her alanda kendini göstermektedir. CBS ve Uzaktan Algılama sistemleri ile günlük hayatımızı kolaylaştıracak ve en önemlisi düzene sokacak önemli parametreler kontrol altına alınabilmektedir. Bu sistemler sayesinde okul, hastane, alışveriş merkezleri vb. her türlü faaliyet alanı insanların rahatlıkla ve kolayca ulaşabileceği alanlarda hizmet verecek şekilde konumlandırılmaktadır. Yerel yönetimler, özel şirketler ve farklı
more » ... tler ve farklı bilim dallarında akademisyenler CBS ve Uzaktan Algılama (UA) kullanarak geliştirilen yöntemler ile oldukça detaylı çalışmalar gerçekleştirebilmektedir. Bu çalışmada geniş bir alanda katı atık depolama alanı olmaya uygun yerlerin tespiti, bunların hacminin ve dolayısı ile depolama kapasitesinin belirlenmesi ve belirlenen uygun yerlerin haritalandırılması hedeflenmiştir. CBS ortamında çoklu kriter metodu kullanılarak hazırlanan 11 veri katmanı Ağırlıklı Doğrusal Kombinasyon yöntemiyle analiz yapılmıştır. Analizlerin sonuçlarına dayalı olarak alternatif katı atık depolama alanları ve en uygun yer seçimi yapılmıştır.
doi:10.5281/zenodo.3243584 fatcat:qibzwb5okrdhxmryhfbrh675vu