Feminitives in Modern Ukrainian Newspaper Discourse
Фемінітиви у сучасному українському газетному дискурсі

O. L. Kozachyshyna, A. V. Mosiichuk
2020 Science and Education a New Dimension  
Аннотация. Дослідження присвячене вивченню особливостей сучасного українського газетного дискурсу з позицій використання фемінітивів. У результаті аналізу, здійсненого на матеріалі газет «Дзеркало тижня», «Український тиждень» та «День» за 2017-2018 р.р. (662 примірники) було виокремлено 10573 фемінітиви, утворені суфіксальним способом. Кількісний аналіз зазначених мовних одиниць дав можливість встановити найбільш типові моделі морфологічного творення фемінітивів, а також прослідкувати деякі
more » ... бливості контекстуального функціонування фемінітивних одиниць у сучасних українських газетах. Ключові слова: фемінітиви, гендерна рівність, засоби масової інформації, сучасна українська мова. Science and Education a New Dimension.
doi:10.31174/send-ph2020-241viii72-05 fatcat:5rgxr5zq3vcyhnbzwarsmf26cy