Use of Colour Management to Achieve Matching of Prints on Cotton Fabric with Simulation on Paper
Uporaba barvnega upravljanja za dosego ujemanja odtisov na bombažni tkanini s simulacijo na papirju

Doris Veselić, Petra Eva Forte Tavčer, Dejana Javoršek
2016 Tekstilec  
Raziskava je osredinjena na analizo barvnih profi lov in simulacijo barvnega tekstilnega tiska na papirju. Za izdelavo optimalnih odtisov na bombažni tkanini je bil narejen osembarvni profi l za tiskalnik Mimaki Textile Jet Tx2-1600 s programom Ergosoft TexPrint 14. Za simulacijo tekstilnega tiska na papirju je bil izdelan dvanajstbarvni profi l s programom Efi Fiery xf 5.0 za tiskalnik Canon iPF8100. Bombažna tkanina je bila impregnirana z dvema različnima impregnirnima raztopinama. Tako smo
more » ... leli ugotoviti, ali s pomočjo barvnega upravljanja lahko zmanjšamo ali celo izničimo vpliv različnih predobdelav tkanine na barvni odtis. Za tisk je bila uporabljena barvna tablica ColorChecker Classic. Barvni vzorci na bombažni tkanini so bili natisnjeni s percepcijskim upodobitvenim načinom, medtem ko je bila simulacija tekstilnega tiska na papirju izvedena z absolutno kolorimetričnim upodobitvenim načinom. Za simulacijo barvnega tekstilnega tiska so bili uporabljeni trije programi -komercialna programa Efi in TexPrint ter odprtokodni program Little CMS. Na podlagi izmerjenih CIELAB vrednosti smo v prvem koraku izračunali barvne razlike med odtisom na bombažni tkanini in originalno tablico ColorChecker Classic, v drugem koraku pa razlike med odtisom na bombažni tkanini in simulacijo na papirju. Raziskava je pokazala, da lahko s profi liranjem posameznega tiskalnika zmanjšamo barvne razlike med odtisom na bombažni tkanini in simulacijo na papirju. S programom Little CMS je bila narejena optimalna simulacija tekstilnega tiska na papirju. Ključne besede: barvni profi li, barvne razlike, barvne preslikave, simulacija tekstilnega tiska, digitalni tisk na bombažno tkanino, Little CMS
doi:10.14502/tekstilec2016.59.216-225 fatcat:nc2z4vkltzcrfbbhguxlanwxz4