COMPOSITE ADRENAL MEDULLARY TUMOR: A CASE REPORT

Ahmet Cem Dural, Hamid Ahmet Kabuli, Mustafa Gökhan Ünsal, Halil Fırat Baytekin, Cevher Akarsu, İrfan Başoğlu, Meral Mert, Ercan İnci, Ali Kocataş, Halil Alış
2018 İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi  
ÖZET Birden fazla hücre tipinden oluşan ve karışık histolojik görünüm içeren adrenal neoplaziler nadir görünürler. 57 yaşında, kadın hastanın bulantı, idrar yapma sıklığında artış, karın ağrısı ve hipertansiyon hikayesi mevcuttu. Laboratuar sonuçlarından 24 saatlik idrar tetkikinde artmış idrar dopamin ve metanefrin atılımı saptandı. Bilgisayarlı tomografide 50 mm, sağ suprarenal kitle saptandı, manyetik rezonans görüntülemede T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens, T1 ağırlıklı görüntülerde
more » ... lı görüntülerde heterojen izointens görünüm mevcuttu. Hastaya laparoskopik sağ adrenalektomi yapıldı. Perioperatif dönemde herhangi bir sorun olmadı. Histopatolojik ve immünhistokimyasal incelemede feokromositoma ve ganglionöromaya ait karışık medüller histolojik özellikler izlendi. Kapsüler ve periadrenal yağ dokusu invazyonu da izlenmesine rağmen hasta semptomsuz ve hastalıksız olarak beşinci yılındadır. Kompozit adrenal medüller tümörler benign özellikli olup nadir görülür ancak bir olguda uzak metastaz bildirilmiştir. Bizim olgumuz da kapsüler ve periadrenal yağ doku invazyonu olması nedeniyle malign davranış potansiyeline sahiptir. Bu tür hastalarda ömür boyu klinik ve biyokimyasal takip önerilmelidir ABSTRACT Adrenal neoplasms comprising more than one cell type and demonstrating a mixed histologic appearance are rare. A 57-year-old woman presented with a history of nausea, an increase in the frequency of urination, abdominal pain, and hypertension. Laboratory results revealed elevated urinary dopamine and metanephrine excretion in 24-h urine collection. A 50-mm right suprarenal mass was detected on computed tomography, which was hyperintense on T 2 -weighted and heterogeneously isointense on T 1 -weighted images on magnetic resonance imaging. The patient underwent laparoscopic right adrenalectomy. Her perioperative period was uneventful. Histopathologic and immunohistochemical examination showed mixed medullary histologic characteristics for pheochromocytoma and ganglineuroma. Although the capsular and periadrenal adipose tissues were invaded by the tumor, the patient was disease and symptom free at the 5-year follow-up. Composite adrenal medullary tumors are rare, and benign tumors with a distant metastasis have been reported in one patient. Our case also showed a potential malignant behavior in terms of the capsular and periadrenal adipose tissue invasion. It can be concluded that such patients should undergo life-long clinical and biochemical follow-ups.
doi:10.18017/iuitfd.306088 fatcat:yvxmayoclfgb7g7jeev4llfxra