Floodresc - árvízi katasztrófahelyzetek kezelése a Hernád vízgyűjtőben
Floodresc – Disaster Management in case of Flooding in the Hernad Watershed

Dobos E., Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet, Vágó J., Pecsmány P., Blišťan P., Zeleňáková M., Ladányi R., Kiss L., Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet, Kassai Műszaki Egyetem, Geodéziai, Térképészeti és Térinformatikai Intézet, Kassai Műszaki Egyetem, Környezetmérnöki Intézet (+2 others)
2019 International Journal of Engineering and Management Sciences  
6 Báy Zoltán AKK Nkft, ladanyi.richard@bay-logi.hu 7 Báy Zoltán AKK Nkft, levente.kiss@bay-logi.hu Absztrakt. A Floodresc projekt célja egy olyan térinformatikai döntéstámogató rendszer kifejlesztése, amely a Hernád folyó esetleges árvizei során segítheti a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság védekezési, mentési feladatait. A döntéstámogató rendszer főbb elemei a teljes vízgyűjtőt lefedő térinformatikai adatbázis, az elöntött területek kiterjedését időben előre jelző, modellező alkalmazás,
more » ... lyekre a védekezéshez kapcsolódó szállítási feladatokat támogató logisztikai tervező eszköz épül. Abstract. The aim of the Floodresc project is to develop a GIS based decision support system that can help the defense and rescue operations of the Disaster Management Directorate during any floods in the Hernád River. In the project, a geospatial database covering the entire river basin, a modeling application for predicting the extent of flooded areas in time, and a logistics model supporting defense-related transportation tasks will be developed. Bevezete s Az elmúlt évek árvizei jelentős problémát okozták á Sájó, á Hernád és á Bódvá folyók vízgyűjtőin. Ez ráirányítottá á figyelmet árrá, hogy áz ilyen veszélyhelyzetek kezelése során nágyon fontos á gyors reágálás és áz, hogy á károk csökkentéséhez új módszereket álkálmázzűnk. Az árvizek áltál elöntésre kerülő területek kiterjedésének előre történő meghátározásávál jelentősen csökkenthető áz árvizek okoztá emberi és ányági károk mértéke, optimálizálhátó és tervezhető á megelőzés és á védekezés folyamata. A Miskolci Egyetem vezetésével 2017-2019-ben, magyar-szlovák együttműködés keretében kerül megválósításrá á Floodresc "Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád cátchment" című projekt. A projekt legfőbb célkitűzése egy olyán térinformátikái álápú (GIS) döntéstámogátó rendszer kiálákításá, ámely álkálmázásávál egy potenciális árvíz miátt
doi:10.21791/ijems.2019.4.20. fatcat:fz573siyr5f6tpnq5w6nx6om2i