Die belang van onderrig in die beginfase van die kerk: Johannes Calvyn as kategeet in sy kommentaar op die Handelinge van die apostels

H.H. Van Alten
2009 Koers : Bulletin for Christian Scholarship  
The importance of education in the early stages of the church: John Calvin as catechist in his commentary on the Acts of the apostles
doi:10.4102/koers.v74i4.142 fatcat:t4cgxj6trjfariu5krlkbrbl7y