Automatic Music Transcription: Breaking The Glass Ceiling

Emmanouil Benetos, Simon Dixon, Dimitrios Giannoulis, Holger Kirchhoff, Anssi Klapuri
2012 Zenodo  
[TODO] Add abstract here.
doi:10.5281/zenodo.1415088 fatcat:rfrzyhmfebaanppofxfcbxgei4