Η περίθαλψη των Κρητών προσφύγων στον νομό Κεφαλληνίας (1867-1868)

Θεοδώρα Η. Ζαφειράτου
2020 Peri Istorias  
13 νονται επιτροπές για την ενίσχυση του κρητικού αγώνα και την αποστολή στο νησί εφοδίων και εθελοντών. Συγκεκριμένα, στα τέλη Ιουλίου (1866) μετά από προσπάθειες των Μάρκου Ρενιέρη, Αλέξανδρου Κουμουνδούρου και πολλών άλλων επιφανών Ελλήνων, ιδρύθηκε στην Αθήνα Επιτροπή με την επωνυμία «Κεντρική υπέρ των Κρητών Επιτροπή». Η Επιτροπή αρχικά είχε 23 μέλη και στη συνέχεια επτά, και ανέλαβε το δύσκολο έργο της συγκέντρωσης χρημάτων με εράνους για την ενίσχυση του κρητικού αγώνα. 7 Σημαντικός
more » ... . 7 Σημαντικός ήταν, επίσης, ο ρόλος της «Ειδικής επί των αποστολών Επιτροπής», που συστήθηκε στη Σύρο στις 3 Αυγούστου (1866) και η οποία, σε στενή συνεργασία με την «Κεντρική υπέρ των Κρητών Επιτροπή» της Αθήνας, εκτός από εράνους ανέλαβε και το έργο της αποστολής εφοδίων στην Κρήτη. 8 Η εφημερίδα Αναμόρφωσις της Κεφαλονιάς στις 19 Αυγούστου 1866 πληροφόρησε τους αναγνώστες της για τη σύσταση επιτροπών σε Αθήνα, Σύρο, Πάτρα, Ναύπλιο, Άργος και Κέρκυρα για τη συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό τη βοήθεια των Κρητών και τη συντήρηση και την περίθαλψη των γυναικοπαίδων που είχαν καταφύγει στην ελεύθερη Ελλάδα. Τους ανακοίνωσε, επίσης, ότι ανάλογη Επιτροπή είχε δημιουργηθεί πρόσφατα και στην Κεφαλονιά, αποτελούμενη από τους Ανδρέα Ραζή, Ιωάννη Καρούσο (Σαντριβίλη), Αναστάσιο Μοσχόπουλο, Σταύρο Φωκά, Ευαγγελινό Μαυ ροκέφαλο (Ταμία της Επιτροπής) και Νικόλαο Πολυζώη Γαλιατσάτο. Η Επιτροπή, σύμφωνα πάντοτε με την εφημερίδα, επρόκειτο άμεσα να δημοσιεύσει την ανακοίνωσή της προς το κοινό και να ξεκινήσει τις πατριω τικές της ενέργειες. Καλούσε τους ιερείς να φανούν αντάξιοι των περι στάσεων, αλλά και τους κτηματίες, εμπόρους, τεχνίτες και εργάτες να προ σφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Σημείωνε, μάλιστα, ότι η πρώτης Απριλίου 1868, σ. 35, όπου αναφέρεται ότι η Επιτροπή συνεστήθη στις 25-5-1867 υπό την προεδρία του δόκτορος Χάου με σκοπό αφ' ενός να συνεισφέρει στην πε ρίθαλψη των Κρητών προσφύγων, αφ' ετέρου να διεγείρει το δημόσιο συναίσθημα στην Αμερική υπέρ της Ελλάδος και του ελληνισμού και, επιπλέον, για να συσφίξει τις σχέ σεις των δύο λαών. Βλ. επίσης Έκθεσις της τε αμερικανοελληνικής επιτροπής και του
doi:10.12681/p.i..24770 fatcat:uifmuwo7h5herkwjk5wqe3qcsm