Znaczenie przyrody w turystyce

Michał Latawiec
2019 Studia Ecologiae et Bioethicae  
Najczęstszym powodem uprawiania turystyki jest potrzeba kontaktu z przyrodą. Dzieje się tak szczególnie w czasach współczesnych. Naturalna, dzika przyroda jest wypierana przez rozwój gospodarczy i przemysłowy. Rozwój turystyki przyciąga człowieka do przyrody, ale jednocześnie jest przyczyną wzrastającego dla niej zagrożenia. Okazuje się, że między przyrodą i turystyką zachodzi silna relacja wzajemnego oddziaływania. Aby podkreślić relacje zachodzące między przyrodą i turystyką, na początku
more » ... nie opisana przyroda jako cel aktywności turystycznych. Następnie ukazane zostaną oddziaływania turysty na przyrodę, a w końcu podjęta zostanie analiza postrzegania przyrody przez człowieka. Taki układ artykułu umożliwi uwrażliwienie na problemy i dylematy wynikające z rozwoju turystyki i jej wpływu na przyrodę.
doi:10.21697/seb.2019.17.3.08 fatcat:4b4pmcmokbftrbec4tkxo24wqq