МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ'ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

В. Ягупов, А. Бекірова
2019 Vìjsʹkova osvìta  
Василь Ягупов, доктор педагогічних наук, професор Національний університет оборони України імені Івана Черняховського ORCID ІD 000-0001-7325-1220 Аділе Бекірова, кандидат педагогічних наук, доцент Інститут професійно-технічної освіти НАПН України ORCID ID 0000-0001-5427-9965 МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ'ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У статті подано методичні основи формування професійної суб'єктності майбутніх учителів початкових класів, обґрунтовані на провідних
more » ... деях і положеннях сучасних методологічних підходів до їх підготовки, а також з урахуванням сучасного досвіду потреби для системи освіти яскравих, творчих, оригінальних професіоналів педагогічної справи, у яких сформовані провідні професійно важливі якості, зокрема самостійність, емпатичність, толерантність, рефлексивність, мобільність, відповідальність, самоорганізованість та автономність. Їх основу складає комплексна методика як педагогічна система, що ґрунтується на провідних ідеях і положеннях суб'єктно-діяльнісного й компетентнісного підходів до їх професійної підготовки та містить принципи, конкретні форми, цілеспрямовано скомпоновані методи, прийоми й засоби формування їх професійної суб'єктності на основних етапах професійної підготовки. Ключові слова: методичні основи; комплексна методика; учитель початкових класів; формування; професійна суб'єктність. Актуальність статті визначається тим, що сучасна школа вимагає яскравих, творчих та оригінальних учителів, які мають професійно важливі якості, зокрема самостійність, емпатійність, толерантність, рефлексивність, мобільність, відповідальність, самоорганізованість й автономність. Науковці наголошують, що «...Сучасність пред'являє до суб'єкта діяльності підвищені вимоги щодо наявності у нього творчої активності, уміння знаходити нові шляхи вирішення проблем, по новому підходити до них, знаходити нові форми роботи з персоналом, впливати на людей» [2, 3]. Вони необхідні для суб'єктної поведінки педагога, суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями, ціннісного ставлення до них. Одночасно ці якості є основними проявами його професійної суб'єктностіінтегральної професійно важливої якості кожного вчителя, що має формуватися, на наше переконання, у процесі професійної підготовки в педагогічному ВНЗ. Але, як показує досвід, власне система освіти, насамперед початкової, потребує творчих, автономних, самоорганізованих педагогів.
doi:10.33099/2617-1783/2017-2/210-220 fatcat:fprkrynovfdsnemslplt43yyyu