ABBASÎLERDE BİLGİ TOPLAMA VE HABERLEŞME

Taner YILIRIM
2017 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Devletler, iç ve dış meselelerini çözümlemek, çeşitli sorunların üstesinden gelebilmek gibi gayelerle sürekli ve sağlam bir iletişim sistemi kurmak istemişlerdir. Devlet yöneticileri için büyük önem arz eden merkez ve vilâyetler arasındaki bilgi akışını sağlayan haberleşme, bir diğer ifade ile posta teşkilatı (berîd) özellikle İslam devletleri için vazgeçilmez bir kurum olarak ön plana çıkmıştır. Bütün İslam devletleri tarafından farklı adlar altında kullanılan posta teşkilatı, özellikle Hz.
more » ... gamber döneminden Emevilere gelinceye kadar sistemleşerek faaliyetlerini devam ettirmiştir. Daha ziyade haber alma servisi şeklinde faaliyet gösteren posta teşkilatı, Abbasîler Döneminde gerçekleştirdiği organizasyonlar ile büyük bir kurum hâline gelmiştir. Abbasî halifelerinin âdeta gören gözü, işiten kulağı olan bu müessese; çalışanları, binek hayvanları, ulakları, posta güvercinleri, ateş kuleleri, posta menzilleri ve diğer teknik ekipmanları ile oldukça sistematik çalışan kurumsal bir yapıya bürünmüştür.
doi:10.18069/firatsbed.346463 fatcat:zeev5d24jrecppwkayl32uj53y