Religiösa marknadsstrukturer, religiös pluralism och sekulariseringsprocesser

Eva M. Hamberg
2016 Socialvetenskaplig tidskrift  
Många av de europeiska länderna framstår i ett globalt perspektiv som starkt sekulariserade, och Sverige brukar av religionssociologer ofta beskrivas som ett av världens mest sekulariserade länder. Olika hypoteser har framförts om sekulariseringens orsaker. I denna artikel diskuteras betydelsen av religiösa marknadsstrukturer som bidragande orsaker till sekulariseringsprocesser, med särskild tonvikt på förekomsten eller frånvaron av religiös pluralism. Avslutningsvis diskuteras kortfattat, som
more » ... xempel på sekulariseringens samhällskonsekvenser, de problem som vissa invandrare och flyktingar kan möta i det sekulariserade svenska samhället.
doi:10.3384/svt.2009.16.3-4.2499 fatcat:t242rdcko5hkhfuwq2vjeikoze