(PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS) TA`LIMDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING TA`LIM SIFATINI YANADA OSHIRISHDA BO`LAJAK TABIIY FAN O`QITUVCHILARINING MEDIAKOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA MAZMUNI

Buvsara Djurayeva
2021 GRUNDLAGEN DER MODERNEN WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG   unpublished
Djurayeva Buvsara Аbdumannonovna T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI Annotatsiya. Ta'limda xalqaro baholash dasturlarining (PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS) ta'lim sifatini yanada oshirishida, bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarning mediakompetentligi rivojlantirishning mohiyati va mazmuni ular natijasida ta'lim samaradorligining oshishi haqida fikr yuritilgan.
doi:10.36074/logos-10.09.2021.49 fatcat:x3gqa7r7cffqfg6i5w5l5cf5ni