Úroveň rychlostních schopností děvčat šestých tříd na základní škole s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Roman Vala, Marie Valová, Martina Litschmannová
2011 Studia sportiva  
Motorické testy jsou zdrojem důležitých informací potřebných pro řízení tělovýchovného a tréninkového procesu a jsou široce využívány v tělovýchovném výzkumu, tělovýchovné praxi a také při výběru sportovních talentů. V předloženém příspěvku chtějí autoři seznámit odbornou veřejnost, trenéry a učitele s úrovní rychlostních schopností dívek 6. tříd ZŠ s rozšířenou tělesnou výchovou. Celkem byly v letech 2000-2009 testovány 104 dívky ZŠ. Ke statistickému zpracování získaných výsledků v testu
more » ... na 50 m byla použita jednofaktorová ANOVA, na jejíž základě můžeme konstatovat, že v období 2000–2009 došlo ke statistický významným rozdílům v úrovni rychlostních schopností, které mají velký význam nejen pro atletické disciplíny, ale jsou důležité i pro další sportovní odvětví. Naše výsledky mohou také sloužit k porovnání výkonnosti dívek šestých tříd podobně (sportovně) zaměřených základních škol v testu rychlostních schopností (sprint na 50 metrů).
doi:10.5817/sts2011-1-14 fatcat:2ezdfsvm6ved5c57lbseb45m4a