Irena Gruchała, "W tym streszczało się niejako moje życie": lwowski księgozbiór Heleny Dąbczańskiej 1863–1956 jako wyraz kultury książki epoki, Kraków 2016

Halina Rusińska-Giertych
2017 Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo)  
doi:10.19195/2300-7729.35.11 fatcat:jiaya3u5fbhlzaailsl7jyrifm