Wzrost w cieniu światowego kryzysu

Maria Drozdowicz-Bieć
2010 Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy  
W artykule omówiony zostaje przebieg załamania gospodarczego w Polsce w latach 2007-09 oraz zwiastuny spowolnienia, które rejestrował Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury. Przebieg załamania gospodarczego w ujęciu regionalnym analizowany jest na podstawie wojewódzkich danych o wielkości produkcji. Dokonane zostaje porównanie przebiegu załamania lat 2007-09 z załamaniem aktywności gospodarczej lat 2000-01. Przedstawione zostają pierwsze symptomy ożywienia gospodarczego, skazane zagrożenia dla
more » ... ego wzrostu oraz warianty ostatecznego kształtu recesji.
doi:10.56583/br.1406 fatcat:vdorijfxlvehpld2x43geqnm3q