Amikor a pszichológia a "kommunizmus általánosan kibontakozó építésének nagyszerű programjához" csatlakozott

Máriási Dóra
2016
ELTE PPK, Pszichológiai Intézet ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2016, 16(1):63-79. 63 ÖSSZEFOGLALÓ Az újraintézményesülés kifejezése visszautal a magyar pszichológia mellőzöttségének korszakára, mely a második világháborút követő fordulat éveitől vette kezdetét (Bodor, Pléh, Lányi, 1998; Hunyady, 2006a Hunyady, , 2006b Kovai, 2014; Pataki, 2002; Szokolszky, 2014) . Bár meglehetősen tényszerűen követhetőek a pszichológiai tudományok veszteségei, az időszak
more » ... sét korántsem kíséri teljes konszenzus. Kutatásomban az újraintézményesülés szerepét vizsgálom a magyarországi pszichológia történetében a társadalmi-politikai viszonyok kontextusában. Az eseménytörténetet a szakmai nyilvánosság színterét biztosító Magyar Pszichológiai Szemle kapcsolódó, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézet dokumentumaira támaszkodva vázolom fel. Kérdésem, hogy a korszakot feldolgozó pszichológiatörténeti munkák hogyan értékelik az újraintézményesülést, és mindez hogyan járul hozzá a pszichológia mint tudomány önértelmezéséhez. Az eredmények alapján az újraintézményesülést a fejlődés és a politikai mező kívülre helyezésének diskurzusai beszélik el, miközben a tudományképet történelmi-politikai hatások formálták, valamint a pszichológia a személyes és politikai viszonyok színtereként működött.
doi:10.17627/alkpszich.2016.1.63 fatcat:v3msplfwqzb7hg3sdbppvenmge