Inhibition of Apoptotic Pathways in Cancer
Kanserde Apoptotik Yolakların İnhibisyonu

Ayşegül BİLDİK, İrem BAYAR
2018 Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences  
doi:10.5336/vetsci.2018-62141 fatcat:czlybijvkvelpfgeenf4pv6vti