Українсько-польська комунікація: шлях до примирення

Ihor Kryvosheia
2021 Eminak  
[рец.]: Marek Melnyk (Red.). Polacy i Ukraińcy: Komunikacja-dialog-pojednanie. Biblioteka Tradycji Nr. CLXIX. Rzym-Kraków: Wydawnictwo Collegium Columbium; UWM, 2020. 254 s.
doi:10.33782/eminak2020.4(32).484 fatcat:6eqslmngc5as3mohvmxu73cedi