Punkt widzenia autora recenzji naukowej na okładce książki humanistycznej

Magdalena Wołoszyn
2021 Toruńskie Studia Bibliologiczne  
Recenzja na okładce książki stanowi ekscerpt z recenzji wydawniczej i jednocześnie rodzaj paratekstu prezentującego konkretną książkę i zachęcającego potencjalnego odbiorcę do lektury. Autorka analizuje różne punkty widzenia obecne w recenzji naukowej zamieszczonej na okładce książki humanistycznej. Analiza zamieszczonych na okładkach wybranych tekstów recenzji wykazała, że są w nich obecne podmiotowe punkty widzenia, m.in.: eksperta, autorytetu w danej dziedzinie, badacza ze stopniem i/lub
more » ... łem naukowym, osoby świeckiej lub duchownej. Wymienione punkty widzenia harmonijnie łączą się ze sobą i wzajemnie uzupełniają, dając specjalistyczne spojrzenie i rzetelną opinię o przedmiocie poddawanym recenzji.
doi:10.12775/tsb.2021.004 doaj:e5638248bae1463dac8b137f513843c1 fatcat:pd6fdko6ljacjhscgj3kyokdeq