Quan la justícia és venjança, contra un jueu
When justice is vengeance, against a Jew

Ferran Garcia-Oliver
2013 Anuario de Estudios Medievales  
Resum: La mort d'un nen de sis anys, a la València de 1380, desferma odis i temors. Un jueu és acusat d'haver-li llançat una pedrada des de la fi nestra de casa seua. D'immediat, el justícia criminal obre el procés i amb una rapidesa sorprenent, en menys de tres mesos, pronuncia la sentencia. L'acusació, la defensa i els testimonis proporcionen un breu però formidable fresc de la vida dels sectors subalterns, en torn dels valors, la sociabilitat i les solidaritats, les arrels inestables i les
more » ... inestables i les sempre difícils relacions entre jueus i cristians. Paraules clau: justícia; urbanisme; jueus; peritatge mèdic; violència. Abstract: In Valencia, in the year 1380, the death of a child aged six unleashes hatred and fear. A Jewish man is accused of throwing a stone at him from his window. The Criminal Justice immediately opens a suit against him and, with amazing speed, pronounces sentence in less than three months. The prosecution, the defence and the witnesses provide a short but splendid picture of the lives of subordinate people in the lower classes, a picture that speaks of values, sociability and solidarity, unsteady roots and the always delicate relationship between Jews and Christians.
doi:10.3989/aem.2013.43.2.03 fatcat:n5guo3jgw5hthmmticgksnsymq