Nove spoznaje o cjelini Pupačićeva djela

Kornelija Kuvač-Levačić
2019 Croatica et Slavica Iadertina  
Tin Lemac, Poetičke simetrije u pjesništvu Josipa Pupačića, Zagreb: Biakova, 2017.
doi:10.15291/csi.2803 fatcat:n5dgiwuihrbm7l2n7ikusetdra