Research on factors identification in FinTech acceptance: Lithuania context
Finansinių technologijų priėmimo veiksnių įtakos nustatymo tyrimas Lietuvoje

Samanta Graužinienė, Dovilė Kuizinienė
2021 Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied economics: systematic research  
The paper aims are to identify factors that have the influence on FinTech services acceptance in Lithuania. In order to collect the questionnaire data, several models and analyses were used: technology acceptance model (TAM), structural equation modeling, exploratory and confirmatory factor analysis, path analysis, and visualization. The study results state that perceived usefulness and trust in services have a statistically significant effect on consumers' attitudes towards financial
more » ... es. Straipsnyje siekiama atskleisti veiksnius, lemiančius finansinių paslaugų priėmimą Lietuvoje. Tyrimo metu anketiniams duomenims pritaikytas technologijų priėmimo modelis (TAM), atliekamas struktūrinių lygčių modeliavimas, tiriamoji ir patvirtinančioji faktorinė analizė, kelių analizė ir vizualizavimas. Tyrimo metu nustatyta, kad suvokiamas naudingumas ir vartotojų pasitikėjimas daro statistiškai reikšmingą įtaką vartotojų požiūriui į finansines technologijas. Reikšminiai žodžiai: finansinės technologijos, FinTech, patvirtinančioji faktorinė analizė, struktūrinių lygčių modeliavimas, technologijų priėmimo modelis, tiriamoji faktorinė analizė. JEL Classifications: C12/C51/O30.
doi:10.7220/aesr.2335.8742.2020.14.1.3 fatcat:2h3dkmwqivfxblzgjk6itwqxwq