PATHOGENESIS OF GASTRIC ADENOCARCINOMA

Dan Orga-Dumitriu
unpublished
Gastric cancer occurs consecutively carcinogenic events triggered by a number of etiologic factors, among which stand Helicobacter pylori infection, associated with about 80% of gastric adenocarcinomas. If intestinal type gastric cancer appears on a modified gastric mucosa, the presence of atrophic gastritis with intestinal metaplasia being a necessary condition, the histological substrate of the diffuse type is not the formation of glandular and ductal structures but undifferentiated tumour
more » ... rentiated tumour cell invasion. Both gastric cancers associate genetic abnormalities, some consistently documented by numerous studies, others are still in controversy. Cuvinte cheie: adenocarcinom gastric, Helicobacter pylori, anomalii genetice Rezumat: Cancerul gastric apare consecutiv unor evenimente carcinogenetice declanşate de o serie de factori etiologici, între care se remarcă Helicobacter pylori, infecţie asociată cu circa 80% din adenocarcinoamele gastrice. Dacă tipul intestinal de neoplasm gastric apare pe o mucoasă gastrică modificată, prezenţa gastritei atrofice cu metaplazie intestinală fiind o condiție absolut necesară, substratul histologic al tipului difuz nu îl reprezintă formarea de structuri glandulare şi ductale, ci invazia de celule tumorale nediferențiate. Ambele forme de cancer gastric se asociază cu anomalii genetice, unele documentate consistent de numeroase studii, altele aflate încă în stadiul de controversă.
fatcat:glvg5gbtjbc6dis6hyotqbnx2a