PECULIARITIES OF THE HEROIC AND FANTASTIC (MAGICAL) TALES OF WESTERN POLISSIA AND WESTERN PART OF VOLYN

N. V. Shkliaieva, T. V. Nykoliuk
2020 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series Philology. Social Communications  
Луцький національний технічний університет Николюк Т. В. Луцький національний технічний університет ОСОБЛИВОСТІ ГЕРОЇКО-ФАНТАСТИЧНИХ (ЧАРІВНИХ) КАЗОК ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНІ У статті визначено, що казки Західного Полісся та західної частини Волині відзначаються завершеністю. Вони побутують у багатьох варіантах. Героїчність -обов'язкова умова оповіді казок цього виду. Деякі із сюжетів героїко-чарівних творів мають історичне коріння, але не всі. Усе зображуване описується
more » ... часом і простором, деколи як сучасне, що відбувається десь далеко. Визначено, що головною ознакою фантастичних казок Західного Полісся та західної частини Волині є незвичайність описуваного, надприродність, таємничість, чудесність подій, динамічність їх розгортання. Основними мотивами є мотиви подорожі, дороги героя чи героїні, труднощів та випробувань, що випадають на нелегкому шляху, героїчних вчинків, подвигів. Виявлено, що простір у чарівних казках Волині й Полісся змінний. Він поділяється на світ «своїх» і «чужих», постійно змінюються місця, краєвиди, персонажі можуть бути «тут» і «там» одночасно. Межею між реальним та паралельним світами у казках Волині й Полісся є ліс, річка, озеро, колодязь, міст, вогонь, дерево чи інша рослина, яма, болото, багно, копанка, перейшовши через які, персонаж опиняється в паралельній реальності. Виявлено, що для казок цього типу характерна наявність чудо-помічника (людини, тварини чи предмета) та дарувальника. З'ясовано, що в сюжетотворенні поліських та волинських чарівних казок виявилися уявлення про культ дерев, тварин, птахів. У чарівних казках Західного Полісся та західної частини Волині досить часто функції героя, який вирушає в далеку, сповнену випробувань подорож, виконує героїня або ж дівчиначарівниця. У казках, записаних у Західному Поліссі та західній частині Волині, такі героїні мешкають у болотах, річках, озерах, лісах. Для творів цього регіону властивий мотив про чоловіка-вужа або хлопця-вужа, а також епізод із порушенням табу, наприклад, заборони виходити з дому, розповідати щось батькам, дітям. Зазначено, що у волинських та поліських казках про вужів, гадюк, риб, жаб та рибок помітно прослідковуються також риси культу води, а в карпатському регіоні поширені елементи культу гір. Ключові слова: сюжет, казка, культ, міф, мотив, чарівна казка. Постановка проблеми. Казка має архаїчну оповідальну традицію, розгорнуту систему персонажів, давню історію розвитку та побутування. За довготривалий період цей жанр розвинувся неабияк за різними ознаками. Це окремий, специфічний масив, що поєднує в собі різнохарактерний щодо художніх, композиційних та жанрових особливостей матеріал. На це неодноразово вказувало багато дослідників різного часу [14, с. 4]. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Російський учений В. Пропп, досліджуючи казкові види та підвиди, зауважував, що варто класифікувати їх як жанр [14, с. 148]. До казки можуть належати найрізноманітніші за поетикою та жанровими різновидами твори. Казкапоняття ширше, ніж просто фольклорний масив. О. Никифоров, говорячи про їхні особливості, зазначав: «Казка, як надто складний і багатий ФОЛЬКЛОРИСТИКА
doi:10.32838/2663-6069/2020.3-3/15 fatcat:od32o5mv4ngsndlvke2bi6zgce