Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły Taylora

Anna Michałek
2009 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia  
ZNACZENIE SZACOWANIA POTENCJALNEGO PKB W KONTEKŚCIE WERYFIKACJI REGUŁY TAYLORA Z a r y s t r e ś c i. Taylor wypowiedział się żartobliwie o swojej regule, że jest tak prosta, iż można ją zapisać na odwrocie wizytówki. Rzeczywistość pokazuje, że praktyczne wykorzystanie tego typu reguły implikuje przyjęcie wielu założeń, co do ostatecznego jej kształtu. Artykuł porusza jedynie kwestię wpływu zastosowanych metod szacowania potencjalnego PKB, luki PKB na empiryczną weryfikację reguły Taylora.
more » ... stawiono dwa sposoby szacowania PKB potencjalnego: filtr HP oraz trend liniowy, przy czym bazowano na wyrównanych sezonowo (model addytywny ze zm. 0-1; procedura TRAMO/SEATS) szeregach: PKB bieżący oraz PKB realny. S ł o w a k l u c z o w e: reguła Taylora, luka popytowa.
doi:10.12775/aunc_econ.2009.045 fatcat:ocwzcsxinfa3la2zxi64ktvofe