H-ⅡBロケット 射場作業

Makoto ARITA, Kiyoshi KOBAYASHI, Youichi OOWADA, Noriko SHIRAISHI, Shigeru MORI, Katsuhiko AKIYAMA, Hidetoshi HIRASHIMA
The Journal of the Japan Society of Aeronautical Engineering  
doi:10.14822/kjsass.58.683_388 fatcat:5i2s7rbpi5fbjojinbiw3d2zga