KASTAMONU TRADITIONAL WOMEN CLOTHES

Elmas Elhan ÖZUS
2015 International journal of Science Culture and Sport  
Özet Kıyafet bir topluluğun, bir dönemin, bir mesleğin kendine özgü giyinme biçimidir. Kıyafette modadan ziyade bir sosyal statü ve farklılık esası vardır. Bu bağlamda toplum kendi, örf, adet, gelenek, görenek ve sosyal yapısı doğrultusunda bir giyim tarzı oluşturmuştur. Toplumları birbirinden ayıran kültürel farklılıklarını ve sosyal sınıflarını belirten özelliklerden biriside giyim tarzıdır. Bilindiği üzere Türk toplumunun özelliklerini, yaşayışını yansıtan geleneksel Türk giysileri geçmişten
more » ... günümüze gelen en güzel miraslarımızdandır. Bu miraslar arasında kadın giysilerinden günümüze oldukça çeşitli örnekler gelmiştir. Bu örnekler incelendiğinde geçmişin zevkini sanat anlayışını, yaşam tarzını görmek mümkündür. Bu giysiler ayrıca, Türk insanın zevkini, inceliğini, ortaya koyan bir belge niteliğindedir Bu çalışmada Anadolu geleneksel kültürümüz de önemli bir yeri olan Kastamonu ili geleneksel kadın giysileri araştırılmıştır. Araştırmanın yöntemi, öncelikle yazılı kaynakların incelenmesi olarak belirlenmiştir. Alan da yapılan araştırma sonucunda gözlem, inceleme ve bulguların metne aktarılması olarak tamamlanmıştır. Abstract Clothing is a unique dressing style of a community, a period or a profession. In clothing there is social status and difference principle rather than fashion. In this context, the society created a clothing style in line with its own customs, traditions and social structure. One of the features separating societies from each other and indicating their cultural and social classes is the clothing style. As it is known, traditional Turkish clothes reflecting the characteristics of Turkish society is our most beautiful heritage from past to present. From this heritage there are several examples of women's clothes carried to present. When these examples are examined, it is possible to see the taste, the way of understanding art, joy and the lifestyle of the history. These garments are also the documents outlining the taste and grace of Turkish people. In the present study, traditional Kastamonu women's clothing, that has an important place in traditional cultural clothes of Anatolia, is investigated. The method of the present research is primarily defined as the examination of the written sources. The study is completed with the observations and examinations made in Kastamonu. According to the findings of the study, traditional Kastamonu women's clothing are examined and adapted to todays' clothing.
doi:10.14486/ijscs384 fatcat:deudqazpcbgm5jpr2bqapti3te