Kupa Tedavisi ve Hacamat

Müyesser Okumuş
2016 Ankara Medical Journal  
Özet Antik çağlardan bu yana, tamamlayıcı ve geleneksel tedavi, insan sağlığı için önemli bir rol oynamıştır. Tamamlayıcı ve geleneksel tedavi uygulamalarından olan kupa (yaş veya kuru kupa tedavisi) tedavisi konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen birçok bozukluklarda terapötik etkiye sahip olduğu iddia edilmektedir. Bu derleme, ilgili literatürün ışığında kupa tedavisi tanımlamasını, tarihçesini, uygulama tekniklerini, mekanizmasını, uygulama bölgelerini ve yan etkilerini özetlemektedir.
more » ... kelimeler: Yaş kupa tedavisi, hacamat, geleneksel tıp, tamamlayıcı tedaviler, alternatif tıp Summary Since ancient times, complementary and alternative medicine has played an important role in human health. Cupping therapy (wet or dry), being one of the methods of complementary and alternative medicine, is claimed to have therapeutic effects in many types of disorders which do not fully respond to conventional medicine. This review outlines the description, history, methods, mechanisms, application sites, and adverse effects of cupping therapy in the light of relevant literature.
doi:10.17098/amj.278626 fatcat:xjltdpxjjfgcnmpqfnnfycdguu