Obrazovanje za društveni razvoj

Antun Šundalić, Anela Mičić
2005 Ekonomski Vjesnik  
Put prihvaćanja obrazovanja i znanosti kao društveno potrebne djelatnosti bio je dug i prepun zapreka. Industrijalizacija je kroz 19. stoljeće pokazala da je znanost ključna poluga tehnološkog napretka, a onda i društvenog razvitka. Kako je svaka tehnološka inovacija u biti primjena novih znanstvenih spoznaja, obrazovanje je postalo nužnim u pristupu i uporabi takve tehnologije. Dvije su koncepcije današnjeg pristupa razvoju obrazovanja: koncepcija cijeloživotnog učenja i kocepcija društva koje
more » ... epcija društva koje uči. Ove su koncepcije tehnološki uvjetovane, ali i tržišno nametnute svim društvima današnjice. Stoga je svakoj zemlji, i Hrvatskoj dakako, razvoj obrazovnog sustava koji će odgovarati zahtjevima vremena postao urgentnim zadatkom.
doaj:e3d530caa9f24d1ab4da96f77925dc5c fatcat:fcaj6kan2vfi7prdpc2chrqdbq