Improvement of micropropagation protocol of Phalaenopsis sp. for the method of direct shoot regeneration from nodes of floral spikes

Marija Markovic, Milos Tanasic, Nevena Stojic, Radivoje Bulatovic, Marta Jovic, Slobodan Vidojkovic, Dusan Stankovic
2012 Glasnik Šumarskog Fakulteta: Univerzitet u Beogradu  
Marković M., Tanasić M., Stojić N., Bulatović R., Jović M., Vidojković S., Stanković D. 2012. Improvement Унапређење протокола за микропропагацијУ PhalaenoPsis sp. директном регенерацијом изданака из нодУсних резница извод: У раду је успешно испитана могућност модификације протокола микропропагације Phalaenopsis sp. са циљем поједностављења самог поступка уз смањење трошкова. Резултати истраживања су показали да се поједине компоненте подлоге (екстрат течног ендосперма кокосовог ораха, глутамин
more » ... вог ораха, глутамин и морфолин-етан сулфонска киселина) могу изоставити, а поједине, као што је пептон могу заменити доступнијим и јефтинијим (сојино брашно) без губитка на квалитету произведених биљака. Фактор мултипликације у раду је износио 7,6 изданака по експлантату након 150 дана гајења у култури in vitro, a истовремено на истој хранљивој подлози 60% експлантата je образовало коренов систем који је углавном био добро развијен. Марковић М., Танасић М., Стојић Н., Булатовић Р., Јовић М., Видојковић С., Станковић Д. 142 кључне речи: микропропагација, Phalaenopsis sp., мултипликација изданака, производња орхидеја Improvement of mIcropropagatIon protocol of Phalae-noPsis sp. for the method of dIrect shoot regeneratIon from nodes of floral spIkes Abstract: This paper succesfully investigated the possibility of modification of the micropropagation protocol of Phalaenopsis sp. with an aim to simplify the procedure and reduce the costs. The obtained results show that some medium components can be succesfully omitted (coconut water, glutamine, 2-morpholinoethanesulfonic acid) and some of them (peptone) can be replaced with a cheaper constituent (soy flour) while preserving the quality of the obtained microplants. The multiplication rate was 7,6 shoots per explant after the period of 150 days of cultivation in vitro. On the same medium 60% of explants were rooted and roots were mostly well developed.
doi:10.2298/gsf1206141m fatcat:ccyscysirbhetj44uvjdbk2234