TÜRKDERM Deri Hastalıkları ve Frengi Arivi Yıl:2002 Cilt:36 Sayı:1 Fox-Fordyce Hastalıı

Emel Erkek, Mukadder Koçak, Pınar Atasoy, Ahu Birol, Önder Bozdoan, Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Dalı, Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Dalı
unpublished
Özet Fox-Fordyce hastalıı nadir görülen, sporadik, apokrin ter bezi retansiyonu sonucu oluan, kaıntılı, foliküler papüllerle karakterize bir dermatozdur. Patogenezindeki en önemli basamak apokrin ter bezi duktuslarının tıkanması ve rüpTÜrüdür. Bu makalede, Fox-Fordyce tanısı alan bir olgu sunulmu ve literatür ııında klinikopatolojik özellikleri tartıılmıtır. Anahtar Kelimeler: Fox-Fordyce hastalıı; apokrin miliarya. Erkek E, Koçak M, Atasoy P, Birol A, Bozdoan ö. Fox-Fordyce Hastalıı. TÜRKDERM
more » ... Hastalıı. TÜRKDERM 2002; 36: 60-63. Summary Fox-Fordyce disease is a rare and sporadic cutaneous disorder characterized by pruritic follicular papules as a result of apocrine sweat retention. The most important step in the pathogenesis of the disease is the keratinious obstruction and rupture of apocrine ducts. Herein we report a typical case of Fox-Fordyce disease and discuss the clinicopathological features of the disorder in view of the medical literature.
fatcat:ay7xxwmfnrcx7lsfs2pmwylnsm