ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АРТТЕРАПІЇ У РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Коширова К., Рудічєва Н.
2022 Zenodo  
Реформування сучасної української школи передбачає переорієнтацію її на формування в учнів життєвих компетентностей, необхідних для успішної реалізації в суспільстві як особистості та громадянина. У Концепції Нової української школи (2016), Державному стандарті початкової освіти (2018) визначені вміння, які необхідні у подальшому навчанні і житті: висловлювати власну думку, творити, виявляти ініціативу, логічно обґрунтовувати власну позицію, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики та
more » ... риймати рішення, співпрацювати з іншими, критично та системно мислити. Крім того, у державних документах наголошено на важливості розвитку «уміння конструктивно керувати емоціями» та розвитку емоційного інтелекту [2]. У зв'язку з цим, одним із головних завдань, висунутим перед початковою школою, яка закладає підґрунтя для подальшого розвитку особистості, є виховання інтелектуальної, ініціативної, соціально мобільної, творчої та емоційно розвиненої особистості.
doi:10.5281/zenodo.7246051 fatcat:r4rfiycvofdodizy6ns2ksh37q