Інформаційні механізми забезпечення гуманітарної безпеки органами пуб­лічної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід

Olga Bilotserkivska
2020 Вісник Національної академії державного управління при Президентові України  
Національна академія державного управління при Президентові України У статті досліджено зарубіжну та вітчизняну практику використання новітніх інформаційних технологій у процесі забезпечення гуманітарної безпеки органами публічної влади; визначено їх важливість для впровадження e-government та переваги застосування в сучасній публічно-управлінській практиці порівняно з традиційними механізмами державного управління; охарактеризовано європейську, англо-американську, східну та українську моделі
more » ... оцесу цифровізації державного управління. Ключові слова: інформаційні технології; державне управління; гуманітарна безпека; діджиталізація; «держава у смартфоні».
doi:10.36030/2310-2837-1(96)-2020-122-128 fatcat:q62in3btu5byxig5l3xsujo434