Ispravka: Parametri komfora odevnih tkanina keper prepletaja pre i posle termičkog fiksiranja međupostave, (Vol. 67, no 2, str. 11-19, 2019)

Koviljka Asanović, Mirjana Kostić, Tatjana Mihailović, Aleksandra Ivanovska, Iva Gajić, Mirjana Reljić
2019 Tekstilna industrija  
doi:10.5937/tekstind1903060u fatcat:mwbcwcyfkvbbzdtxzrfqekqcem