Ostatnie słowo w sprawie twórczości Michała Kozłowskiego

Tomasz Siewierski
2020 Przeglad historyczno-wojskowy  
Z pewnym zaskoczeniem przyjąłem publikację na łamach "Przeglądu Historyczno-Wojskowego" odpowiedzi 1 na mój artykuł recenzyjny 2 poświęcony publikacji Michała Kozłowskiego 3 . Celem mojego artykułu nie była polemika z tezami zawartymi w treści tekstu Kozłowskiego. Intencją moją było wskazanie rażących błędów, ewidentnych zaniedbań, jawnych niekompetencji tuszowanych nierzadko cwaniactwem. Kozłowski zechciał się do moich zarzutów odnieść, odpowiadając na nie ni to atakiem, ni to obroną, jak też
more » ... ie ustosunkowując się do meritum, moich uwag. W jego wywodzie pojawia się kilka wątków, w których imputuje mi "nieprawdę", "nietrafione uwagi", "wrażenia literackie". Zmusza mnie tym samym do odpowiedzi, tyleż dla mnie kłopotliwej, że sprowadzić ją muszę do wywołanych przez Kozłowskiego kwestii. I "Autor polemiki zarzucił mi nieprzeprowadzenie kwerendy w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Faktycznie, ze względu na objętość i czas powstania tekstu nie było to możliwe. Przeprowadzanie z kolei badań w Archiwum Politechniki Warszawskiej oczywiście byłoby potrzebne, gdybym pisał książkę o wszystkich uczniach Stanisława Herbsta. Jednak celowo ograniczyłem artykuł do wskazania jedynie tych uczniów warszawskiego historyka, którzy zajmowali się historią wojskowości" 4 .
doi:10.32089/wbh.phw.2020.4(274).0009 fatcat:wvdaosqpzncixbrltgf6bsucua