FOLİKÜLER MÜSİNÖZİS: OLGU SUNUMU

Gamze Erkılınç, Selma Korkmaz, İbrahim Metin Çiriş, Nermin Karahan, Sevda Gerek Çelikden, İjlal Erturan, Mehmet Yıldırım
2019 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
Available online at http://dergipark.gov.tr/sdutfd Makaleye http://dergipark.gov.tr/sdutfd web sayfasından ulaşılabilir. Öz Foliküler müsinozis (FM) folikül epitelinde ve sebase glandlarda müsin adacıklarının gözlendiği bir durumdur. Müsin birikiminin gözlendiği mikozis fungoides ile histopatolojik olarak ayrımı çok zordur. Çocukluk çağında görülen FM olgularının çoğunda spontan regresyon görülse de Hodgkin Lenfoma ile ilişkili olduğuna dair yayınlar bulunmaktadır. Bizde bu makalede çocukluk
more » ... ında nadir olarak rastlanan FM olgusunu sunmayı amaçladık. Abstract Follicular mucinosis (FM) is a condition characterized by the presence of mucin islets in the follicular epithelium and sebaceous glands. Histopathologically it is very difficult to distinguish this lesion from mycosisfungoides with mucin accumulation. Although there are spontaneous regressions in the majority of FM casesseen in childhood, there are reports, which state that it is associated with Hodgkin's Lymphoma. We aimed to present a FM case which is rarely seen in childhood.
doi:10.17343/sdutfd.457611 fatcat:3vmoeeldgzcijjotl3e662efue