Ebru Sanatı Temasının Dökme Taş Teknolojisinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Murat Gökçe
2019 Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi  
Öz Türk sanatları arasında önemli bir yere sahip olan Ebru sanatının görsel teması günümüzde bir çok sektörde kullanılarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmekte ve beğenisini kazanmaktadır. Bu çalışmada Ebru sanatının görselliği, yüzey dokusu ve sınırsız renk ahenginin oluşturduğu muazzam temasının, dökme taş yüzeylerinde uygulanabilirliği araştırılmıştır. Dökme taşların üretiminde Ebru sanatının temasının yansıtılması için uygulanan yöntem yüzey boyaması şeklinde olmayıp, üretim
more » ... uygulan ve geliştirilen döküm teknikleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada mermer tozu, nano kalsit, çimento, kuvars, polimerler, lif, su ve polikarboksilat esaslı katkı ile toz pigmentler kullanılmıştır. Ebrulu dökme taş üretiminde polikarboksilat esaslı akışkanlaştırıcı katkı kullanılarak kendiliğinden yerleşen kıvam da beton kalıplara dökülerek istenilen boyutta örnekler hazırlanmıştır. Yayılma kıvamının akıcı olmasına rağmen kullanılan toz malzemelerinin ( >200 mikron altı) miktarı 600 kg/m3 ten fazla olduğundan ayrışma olmaksızın kalıba yerleşebilirlik sağlanmıştır. TS 10449'a göre doğal taş olarak kullanılan hakiki mermerlerin basınç dayanımı 50 MPa ve eğilme dayanımı 6 MPa olmalıdır. Ebrulu dökme taş ürünlerinin basınç dayanımı 64 MPa ve eğilme dayanımı 9,6 MPa olarak bulunmuştur. Bu mekanik sonuçlar neticesinde doğal mermerin kullanıldığı bütün alanlarda Ebrulu dökme taş ürünlerinin rahatlıkla kullanılabileceği saptanmıştır. Ebru sanatın görsel teması kullanılarak, sehpa ve bahçe masası üretimi gerçekleştirilebilir. Anahtar Kelimeler "Ebru sanatı, dökme taş, ev mobilyası" Abstract The visual theme of the art of Ebru, which has an important place among the Turkish arts, is appealing to a wide range of users by using it in many sectors. In this study, the visuality of the marbling art, the surface texture and the immense contact created by the unlimited color harmony and the applicability of the cast stone surfaces were investigated. The method used to reflect the theme of marbling art in the production of cast stones was not as a surface painting but was carried out by casting techniques applied during production. Marble powder, nano-calcite, cement, quartz, polymers, fiber, water and polycarboxylate based admixtures and powder pigments were used in the study. Polycarboxylate based plasticizer additive was used in the production of marbling cast stone. Although the flowing consistency is more than 600 kg / m3, the powder materials used (> 200 microns below) have been applied to the mold without decomposition. According to TS 10449, genuine marble used as natural stone should have a compressive strength of 50 MPa and a bending strength of 6 MPa. The compressive strength of Ebru cast stone products was 64 MPa and its flexural strength was 9.6 MPa. As a result of these mechanical results, it has been determined that Ebru cast stone products can be used in all areas where natural marble is used. Kitchen counter, coffee table and garden table can be produced by using the visual theme of marbling art.
doi:10.29137/umagd.567539 fatcat:7e2s5utc7fgq3gxsnnmnix4yqa