Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılıklı Etkileşimi

Ercan IŞIK, Mesut ÖZDEMİR, İbrahim Baran KARAŞİN, Abdulhalim KARAŞİN
2019 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi  
Öz Malzeme modelleri yapıların sismik analizlerinde önemli rol oynamaktadır. Literatürde, betonarme yapılarda kullanılan malzemelerin gerilme-şekil değiştirme ilişkisini tanımlamak için çeşitli malzeme modelleri bulunmaktadır. Beton ve çelik gibi iki farklı yapı malzemesinin bir arada kullanılması ile elde edilen betonarme yapılarda malzeme modelleri ayrı bir öneme sahiptir. Hem beton hem de çelik için kullanılan farklı malzeme modellerinin karşılıklı etkileşimi çalışmanın konusunu
more » ... ır. Çalışmanın amacı betonarme yapılarda kullanılan farklı malzeme modellerinin birbirleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmektir. Bu çalışmada dörder farklı beton ve çelik malzeme modeli dikkate alınarak seçilen iki katlı betonarme bir yapı için hesaplamalar yapılmıştır. Her bir malzeme modeli için X ve Y doğrultularında taban kesme kuvveti -deplasman eğrileri elde edilmiştir. Çalışmada dikkate alınan malzeme modelleri hakkında bilgiler verilmiştir. Farklı malzeme modelleri arasında bir uyum olduğu gözlemlenmiştir. Bu malzeme modellerinin birlikte kullanılabilirliğini ortaya koymuştur. Abstract The material model takes a significant role in the seismic analysis of structures. There are several material models in the literature to define the stress-strain relationship of material that used in reinforced concrete buildings. The reinforced concrete has a particular importance in terms of its material models as it is obtained with the use of two different construction materials together such as concrete and steel. The mutual interaction of the different material models for both of concrete and steel comprises of the study's subject. The goal of study is to control whether the material models which are used in the reinforced-concrete structures are in compatible with each other or not. In this study, calculations are made for a two-story structure, taking four different concrete and steel models into account. For each model, displacement amount for X and Y axes and base shear force-displacement graphs are drawn. The obtained values are compared and suggestions are made.
doi:10.17798/bitlisfen.520354 fatcat:s5hakpi6drdwpopinm42mqx6ri