VARIATIONS IN RESIDUAL DOUBLE BONDS OF A COMMERCIAL SELF ETCHING ADHESIVE 1

Clinical Aspects, Amt
2009 unpublished
The FTIR examination technique allows the identification of the degree of conversion from monomer to polymer of the adhesive systems by determining the infrared absorption spectrum of the studied products. As the current tendency moves towards work simplification, we considered it necessary to make a study on a self etching adhesive. Samples of self etching adhesive Adper Prompt L-Pop (3M ESPE) were prepared, with 5 mm diameter and 1 mm width, polymerized with an Elipar 2500 (3M ESPE) halogen
more » ... (3M ESPE) halogen curing light, 600mW/cm 2 , and an Elipar Freelight 2 (3M ESPE) LED light, 1000mW/cm 2. The samples were examined through the FTIR technique immediately after polymerization, then three months later, after preparing the samples. The results indicate a slightly higher value of the residual double bonds during the LED polymerization than during the halogen one. If the examination of the samples is done later, one can observe a decrease of the double residual bonds compared to the initial values. Conclusion: In this experiment, the value of the double residual bonds of the Adper Prompt L-Pop adhesive has been less influenced by the light curing source used, than by the time the tests have been performed. Keywords: FTIR examination technique, self etching adhesive, double residual bonds Rezumat: Tehnica de examinare FTIR permite stabilirea gradului de conversie din monomer în polimer al sistemelor adezive prin determinarea spectrului de absorbţie în domeniul infraroşu al produselor studiate. Deoarece tendinţa actuală este aceea de a simplifica tehnica de lucru, am considerat util să studiem un adeziv autogravant. S-au realizat mostre de adeziv autogravant Adper Prompt L-Pop (3M ESPE), cu diametrul de 5 mm şi grosimea de 1 mm, polimerizate cu o lampă cu bec halogen, Elipar 2500 (3M ESPE), 600mW/cm 2 , şi o lampă cu LED, Elipar Freelight 2 (3M ESPE), 1000mW/cm 2. Probele au fost examinate prin tehnica FTIR imediat după polimerizare şi la trei luni după realizarea probelor. Rezultatele arată o valoare uşor mai ridicată a prezenţei dublelor legături reziduale la polimerizarea cu LED comparativ cu cea cu bec halogen. Când examinarea probelor se face tardiv, se observă o scădere a dublelor legături reziduale comparativ cu valorile iniţiale. Concluzie: în acest experiment, valoarea dublelor legături reziduale ale adezivului Adper Prompt L-Pop a fost influenţată mai puţin de sursa de fotopolimerizare utilizată, cât de momentul la care au fost efectuate testele.
fatcat:2nnb7dkip5cwbnczvcukqtn5ci