Regionų konkurencingumo vertinimo teoriniai aspektai

Žaneta Simanavičienė, Jurgita Bruneckienė, Iveta Šimberova
2007 Ekonomika  
Straipsnyje analizuojami bendrieji šalies konkurencingumo modeliai regionų aspektu bei moksliniai darbai, kuriuose empiriškai vertinamas regionų konkurencingumas. Išskirti šalies konkurencingumo modelių pranašumai ir trūkumai išryškino regionų konkurencingumo vertinimo sudėtingumą ir kompleksiškumą. Mokslinėje literatūroje paskelbtų konkurencingumo koncepcijų ir empirinių tyrimų sisteminė, loginė ir lyginamoji analizė leido išskirti metodologinius principus ir siūlymus, taikytinus vertinant
more » ... tinus vertinant regionų konkurencingumą bei pabrėžė teoriškai pagrįsto ir susisteminto regionų konkurencingumo modelio svarbą atliekant konkurencingumo vertinimą.
doi:10.15388/ekon.2007.17601 fatcat:cmof3ui7dzbtllz6dvgcddyuo4