ÜLKE MARKALAMASI BAĞLAMINDA ULUSLARARASI BASINDA TÜRK DİZİLERİ VE TÜRKİYE İMAJI

Kübra ÖZARSLAN
2020 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Günümüzde Türk dizileri dünyada yüz elliden fazla ülkede milyonlarca insan tarafından izlenmektedir. Özellikle son on yıldır dizi ihracatı konusunda büyük bir başarı elde etmiş olan Türk dizileri, Türkiye'yi, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada ikinci büyük dizi ihracatçısı konumuna getirmiştir. Tarihte ilk kez, Türk yapımı medya içerikleri tüm dünyada milyonlarca izleyici ile buluşmaktadır. Türk dizilerinin uluslararası düzeyde büyük bir üne kavuşmuş olması, Türk dizilerinin
more » ... ye imajını ve Türkiye markasını ne yönde etkilediği sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunun cevaplandırılması için izlenmesi gereken yöntemlerden biri de Türk dizilerinin Türkiye dışındaki çeşitli basın-yayın organları tarafından nasıl ele alındığı, dizilerin hangi yönleriyle sunulduğu/haberleştirildiğine bakmaktır. Araştırmada, Türk dizilerinin konu edildiği yirmi haber, araştırma sorusuna göre uyarlanan nitel-nicel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, incelenen haberlerin %76,19'unda Türk dizilerinin "büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendiği" temasıyla, %47,6'sında, "büyük ihracat gelirleri elde ettiği" temasıyla, %23,80'inde "teknik/oyunculuk/kostüm/senaryo vb. açıdan kaliteli olduğu" temasıyla, %23,80'inde ise "seküler değerler barındırması nedeniyle Ortadoğu'da kadın hakları konusunda toplumsal hareketleri tetiklediği" temasıyla haberleştirildiği sonucuna varılmıştır. Haberlerin tümünde olumlu temalarla sunulan Türk dizilerinin Türkiye imajını olumlu yönde etkilemekte olduğu sonucuna varılmıştır.
doi:10.16953/deusosbil.551943 fatcat:m3u5qqt3svci5emgw4ytvb7fvm