Markusovszky Lajos-emlékülés a nagy magyar orvos halálának 125. évfordulóján. Budapest, 2018. május 3

2018 Orvosi Hetilap  
Markusovszky Lajos-emlékülés a nagy magyar orvos halálának 125. évfordulóján Budapest, 2018. május 3. Az Orvosi Hetilap alapítója halálának 125. évfordulóján rendezte meg a Markusovszky Lajos Alapítvány és az Orvosi Hetilap Szerkesztősége az ez évi Orvosi Hetilap-ünnepséget az Aesculap Akadémia konferenciatermében. Oláh Éva professzor asszony, a Kuratórium elnöke üdvözölte a közel 150 résztvevőt, majd Papp Zoltán professzor, az Orvosi Hetilap főszerkesztője tartott megemlékező előadást
more » ... zky Lajosról, és ismertette az Orvosi Hetilap 2017. évi eredményeit. Kiemelést érdemel, hogy a kizárólag magyar nyelvű interdiszciplináris lap impaktfaktora fokozatosan emelkedik, a beküldött kéziratok nagy száma pedig lehetővé teszi a válogatást, jelenleg 20%-os az elutasítási ráta. A főszerkesztő ismertette az Orvosi Hetilap küldetését, és megköszönte a Markusovszky Alapítvány, az Akadémiai Kiadó, az Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága, a Szerkesztőség és a lektorok önzetlen támogatását. A 2017-ben legalább egy kéziratot bírált kollégák nevét a későbbiekben felsoroljuk. A Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma minden évben "Markusovszky Lajos-emlékérem" kitüntetést adományoz az Orvosi Hetilap érdekében kifejtett magas színvonalú tevékenységért és tudományos munkásságért.
doi:10.1556/650.2018.31173 pmid:29936854 fatcat:qy3dzwsm2vcdramzxjtcrbzkra