Knowledge level and attitude for Human Papillomavirus (HPV) infection and HPV vaccines among medical school students

Derya KILIÇ, Esin DOLMA, İrem GÜNEY, Emine ACAR, Ege GUR, Büşra Nur KIDAM, Ömer Tolga GÜLER
2020 Journal of Contemporary Medicine  
Objective: Cervical cancer is a major health issue among women worldwide. Unlike other common cancers, it is almost completely preventable by human papillomavirus (HPV) based screening strategies. The aim of this study was to analyze the knowledge levels of medical students for HPV infection and some of their thoughts regarding HPV vaccine. Material and Methods: The study was conducted on medical students in the first 3 years of education and their first-degree relatives. The basic data of the
more » ... uestionnaire included 29 multiplechoice questions about the level of knowledge of HPV infection and associated diseases, the level of knowledge of HPV vaccine, and attitude towards HPV vaccine. Results: Of the study participants, it was found that 158 (82.7%) of the 191 students heard of HPV infection, while 38 (57.6%) of the 66 student relatives heard of HPV infection, and there was a significant difference between the two groups (p≤ 0.005). While 120 (62.8%) of the 191 students stated that they heard of HPV vaccine, 30 (45.5%) of the 66 student relatives stated that they heard of HPV vaccine. Although the level of knowledge of the medical school students was higher compared to their first-degree relatives, there was no significant difference between the two groups in terms of the rates of willingness to get vaccinated. Conclusion: Education and orientation efforts for both HPV and HPV vaccine should be emphasized more in order to increase the awareness among both university students and society. Öz Abstract Derya Kilic1, Esin Dolma2, Irem Guney2, Emine Acar2, Ege Gur2, Busra Nur Kidam2, Tolga Guler1 Amaç: Serviks kanseri dünya çapında kadınlar arasında önemli bir sağlık sorunudur. Diğer yaygın kanserlerin aksine, insan papilloma virüsü (HPV) tabanlı tarama stratejileri ile neredeyse tamamen önlenebilir. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin HPV enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerini ve HPV aşısı ile ilgili düşüncelerini analiz etmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, eğitimlerinin ilk 3 yılındaki tıp fakültesi öğrencileri ve birinci derece yakınları üzerinde yürütüldü. Yapılan anketin temel verileri arasında HPV enfeksiyonu ve ilişkili hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyi, HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeyi ve HPV aşısına karşı tutum hakkında 29 çoktan seçmeli soru bulunmaktaydı. Bulgular: Çalışmaya katılan 191 öğrenciden 158 (% 82.7)' inin HPV enfeksiyonunu duyduğu, 66 öğrenci yakınının 38 (% 57.6)' inin HPV enfeksiyonunu duyduğu ve bu iki grup arasında anlamlı fark bulunduğu saptandı (p <0.005). 191 öğrenciden 120 (%62.8)' sinin HPV aşısını duyduğu, 66 öğrenci yakınından ise 30 (% 45.5)'unun HPV aşısını duydukları saptandı. Tıp fakültesi öğrencilerinin bilgi düzeyi birinci derece yakınlarına göre daha yüksek olmasına rağmen, iki grup arasında aşı olma isteği oranları arasında anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Hem üniversite öğrencileri arasındaki hem de toplumdaki farkındalığı arttırmak için HPV ve HPV aşısı ile ilgili eğitim ve yönlendirme çabalarına daha fazla önem verilmelidir.
doi:10.16899/jcm.733236 fatcat:2rlspp272bgwtbtii7idjnd4dm