АРТИСТИ В РОЛЯХ: ЗАРИСОВКИ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Юлія Майстренко-Вакуленко
2021 УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА : МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ (НАПРЯМ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО)  
Розглянуто малодосліджену частину українського рисунка першої третини ХХ ст., яку складаютьзарисовки артистів театрів у різних ролях. Дослідження базовано на вивченні образотворчої спадщиниН. Карповського, О. Кривинської, І. Кулика, Г. Лойка, С. Миронова, П. Москаленка, М. Невідомського,Н. Орлова, Ю. Павловича, М. Симашкевич, М. Сліпченка, Я. Струхманчука, І. Твердохліба, І. Цибульніка,Й. Шпінеля, а також робіт ряду маловідомих українських митців із колекції Музею театрального, музичного
more » ... истецтва України. Проаналізовано образно-стилістичну спрямованість аркушів, особливості використаннярисункових матеріалів та технік. Визначено, що до створення зарисовок артистів у ролях зверталися не лишехудожники театру, але й графіки та живописці, а також актори, режисери і письменники
doi:10.35619/ucpm.vi36.408 fatcat:kunx5eyeabdb7b2ooeiptdevau