ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Н. Ю. Климович
2019 Актуальні проблеми держави і права  
Статтю присвячено аналізу процесу становлення регіональної економічної інтеграції на європей-ських теренах, еволюції від політико-економічного до правового погляду на сутність інтеграційних процесів.
doi:10.32837/apdp.v0i82.28 fatcat:hbpnn7bghnebbkmsvejunh2aua