Contribution of the Institute of Management, Administration and Logistics of the Silesian University of Technology in the development of economics and organization of mining
WKŁAD INSTYTUTU ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI 2 I LOGISTYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W ROZWÓJ 3 SPECJALNOŚCI EKONOMIKA I ORGANIZACJA GÓRNICTWA

Krzysztof WODARSKI
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
doi:10.29119/1641-3466.2018.125.14 fatcat:rahe6y2o7rfaheluvq3ritqj4e