Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні

Д. В. Шилін
2019 Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка»  
Стаття присвячена дослідженню питань, пов'язаних із межами використання преюдиції в кримінальному провадженні, а також визначенню шляхів удосконалення механізму використання преюдиції в кримінальному провадженні та вирішенню спірних ситуацій, які виникають при використанні преюдицій у кримінальному процесі. Розкрито механізм дії преюдицій у кримінальному процесі. Визначено напрями вирішення преюдиціальних колізій при провадженні в кримінальній справі.
doi:10.33766/2524-0323.88.157-165 fatcat:qb6sn4skzvexdg3podacrc7je4