A RARE CAUSE OF HEMOPTISYS: IDIOPATHIC PULMONARY HEMOSIDEROSYS (IPH)

Milena Man, Dana Alexandrescu, B Raţiu -Duma
2010 CLINICAL ASPECTS AMT   unpublished
We present the case of a 19 years old male with a rare cause of haemoptysis: idiopathic alveoli hemorrage. Classic triade made the diagnosis possible: intermittent haemoptysis, secondary iron deficiency anemia, diffuse alveoli opacity. The thoracothomy with pulmonary biopsy substantiated the diagnosis. Negative immune balance sheet among other performed tests preclude other pathology. The course of the disease was favourable under oral corticotherapy (clinical, hematological and radiological
more » ... rovement). Also the favourable evolution maintained after the end of the treatment, follow-up period was of 2 ½ years. Cuvinte cheie: hemosideroză pulmonară idiopatică, hemoragie pulmonară alveolară Rezumat: Prezentăm cazul unui tânar de 19 ani având o cauză rară de hemoptizie: hemoragia alveolară idiopatică. Diagnosticul a fost fundamentat pe triada clasică: hemoptizii intermitente, anemie feriprivă secundară, opacităţi alveolare difuze. Toracotomia cu biopsie pulmonară fundamentează diagnosticul. Bilanţul imunologic negativ precum şi alte teste efectuate exclud altă patologie. Pacientul a evoluat favorabil sub corticoterapie orală (ameliorare clinică, hematologică şi radiologică). De asemenea, evoluţia favorabilă s-a menţinut dupa încheierea tratamentului, perioada de urmărire a cazului fiind de 2 ½ ani.
fatcat:lvdtse22fjfphg342s5lkdcfne