Perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce – szanse i bariery

Janusz Leszek Sokół
2015 Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja  
W badaniach ankietowych, przeprowadzonych online na grupie 222 osób, oceniano popularność enoturystyki wśród polskiego społeczeństwa oraz uwarunkowania i możliwości jej rozwoju. Badania wykazały, że turystyka winiarska nie należy do popularnych form wypoczynku wśród Polaków, tym niemniej ma ona pewne szanse rozwoju. Przede wszystkim potrzebna jest w tym celu większa współpraca właścicieli winnic z podmiotami branży turystycznej, m.in. biurami podróży, hotelami, restauracjami. Konieczna jest też
more » ... Konieczna jest też odpowiednia promocja enoturystyki przez władze samorządowe w porozumieniu z organizacjami winiarskimi i innymi podmiotami zainteresowanymi jej rozwojem w Polsce.
doi:10.5604/01.3001.0008.2332 fatcat:4vhhhdlti5bltijl47qz6sir6y